Yayıncı Künye Bilgisi

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi
I-Şirket Bilgileri 
1- Unvanı Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş
2- Logo/Çağrı İşareti Radyo (Radyo 7)
3- Yayın Ortamı Uydu Ortamı (x) Kablo Ortamı (x) Karasal Ortam (x)
4- Lisans Tipi U-RD (x) R1 (x)
5- Yayın Türü Genel (x)
6- Yazışma Adresi Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL
7- Telefon ve Faks Tel: 0212 437 85 85 Fax: 0212 467 37 77
8- İnternet Adresi www.radyo7.com
9- E-Posta Adresi radyo7@radyo7.com
10-Kayıtlı E-Posta Adresi hayatgorsel@hs03.kep.tr

 

II-Sorumlu Müdür (ler)
 
1- Adı-Soyadı Mehmet CAN
2- İletişim Bilgileri Kanal 7 TV Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL
3- Posta Adresi Kanal 7 TV Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL
4- Telefon ve Faks Tel: 0212 437 85 85 Fax: 0212 467 37 77
5- E-Posta Adresi mehmetcan@radyo7.com.tr

 

III-Dinleyici Temsilcisi      
 
1- Adı-Soyadı Mürsel TÜRK
2- İletişim Bilgileri Kanal 7 TV Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL
3- Posta Adresi Kanal 7 TV Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Eyüp / İSTANBUL
4- Telefon ve Faks Tel: 0212 437 85 85 Fax: 0212 467 37 77
5- E-Posta Adresi dinleyicitemsilcisi@radyo7.com.tr